logo
ร้านปันปัน ยางกันลื่น ยางกันลื่นห้องน้ำ 085-1385363

บทความ

เลือกพี่เลี้ยงอย่างไร

07-02-2551 19:05:16น.

บทความ จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ

         ในสังคมไทยขณะนี้มีเด็กจำนวนมากที่อยู่กับพี่เลี้ยงมากกว่าอยู่กับพ่อหรือแม่ พ่อแม่บางคู่แทบจะปล่อยลูกให้อยู่กับพี่เลี้ยงทั้งวัน บางครั้งได้เห็นหน้าลูกเพียงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เท่านั้น จำไว้นะครับว่า มนุษย์ต่างจากสัตว์อื่นตรงที่ใน 3 ปีแรกของชีวิตมีการพัฒนาการทางด้านสมองมาก สมองจะเติบโตจดจำร่ำเรียนสิ่งต่าง ๆ มากในวัยนี้ เช่น การเล่น การพูด และอารมณ์ ดังนั้นพี่เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมของลูกในระยะนี้จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสมองของลูก

คุณสมบัติของพี่เลี้ยง

         พี่เลี้ยงควรมีคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีเพื่อดูแลลูกระยะนี้ คือ

         - สุขภาพดี ไม่ควรเจ็บป่วยบ่อย หรือไอเรื้อรัง ควรระวังว่าพี่เลี้ยงจะเป็นพาหะของโรคบางชนิดหรือไม่ เช่น วัณโรคปอด ในกรณีที่สงสัยอาจจะต้องให้พี่เลี้ยงเอ็กซเรย์ปอดว่าไม่เป็นวัณโรค จึงจะปลอดภัยแก่ลูก

         - รักเด็กและขยันพูดกับเด็ก พี่เลี้ยงบางคนเวลาอุ้มเด็กไม่ค่อยพูดกับเด็กเลย แล้วลูกจะเรียนการพูดได้อย่างไร ถ้าหน้านิ่วคิ้วขมวดทั้งวันก็ไม่ควรให้เลี้ยงลูกเพราะลูกจะเครียดตามไปด้วย

         - ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ในอดีตเราเคยมีพี่เลี้ยงที่มาจากทางภาคเหนือ พี่เลี้ยงเหล่านี้จะพูดน้อย ลูกจึงพูดน้อยตามไปด้วย ต่อมาพี่เลี้ยงส่วนใหญ่มาจากทางภาคอีสาน ควรระวังพี่เลี้ยงเหล่านี้เพราะพูดภาษาไทยไม่ชัด ลูกจะกลายเป็นเด็กพูดไม่ชัดอยู่หลายปี และถ้าให้พี่เลี้ยงคนเดิมดูแลลูกจนเข้าโรงเรียน จะแก้ไขการพูดของลูกได้ยากมาก ในบางบ้านให้ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นคนจีนเลี้ยงลูก ซึ่งใช้แต่ภาษาจีนอย่างเดียวกับลูก ลูกอาจจะพูดไม่ชัดเพราะลูกต้องเรียนทั้งภาษาไทย และภาษาจีน แต่ขณะนี้พบปัญหาใหม่ คือ พี่เลี้ยงมาจากเขมรหรือมาจากพม่า ลูกจะมีปัญหาเรื่องการพูดมากยิ่งขึ้น

         ถ้าคุณไม่กลั่นกรองพี่เลี้ยงเหล่านี้ให้ดี คุณอาจจะพบปัญหาเรื่องกิริยามารยาท บางคนให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความจำเป็น จึงต้องมีพี่เลี้ยงเหล่านี้ ถ้าไม่งั้นจะไม่มีคนเลี้ยงให้ ควรพิจารณาให้มากและถี่ถ้วนก่อนที่จะฝากลูกของคุณกับพี่เลี้ยงนะครับ การเปลี่ยนพี่เลี้ยงบ่อย ๆ อาจจะมีผลเสียต่อลูกเช่นกัน ช่วงที่ลูกเริ่มทานอาหารเสริมและกำลังเปลี่ยนแปลงอาหารเสริมจากเนื้อละเอียดเป็นเนื้อหยาบถึงของแข็ง คือ ช่วงอายุ 4 เดือนถึง 18 เดือน เวลาลูกทานอาหารลูกจำหน้าคนป้อนหรือคนที่อยู่รอบ ๆ ว่าเป็นคนเดิมหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนคน ลูกอาจจะไม่ไว้ใจไม่ยอมอ้าปาก ไม่ยอมรับอาหารใหม่ ๆ ทำให้การพัฒนาการทานอาหารของลูกหยุดชะงักได้ จึงขอให้คุณพิถีพิถันในการเลือกพี่เลี้ยงหน่อย เพราะลูกไม่รู้หรอกว่าคนนี้เป็นพี่เลี้ยง ลูกจะคิดอย่างเดียวว่าเป็นผู้ไว้ใจได้มากทีสุด และจะเลียนแบบให้เต็มที่เลย จึงควรเลือกแบบพิมพ์ที่ดีตั้งแต่ลูกยังเยาว์วัย ทางที่ดีทีสุดคุณควรเลี้ยงด้วยตนเอง โดยที่สามีคุณเข้ามาช่วยเสริมหลังจากเลิกงานและวันหยุด เพื่อลูกจะได้แบบพิมพ์ที่ดีตลอดเวลา