logo
ร้านปันปัน ยางกันลื่น ยางกันลื่นห้องน้ำ 085-1385363

ข้อมูลการชำระเงิน

 โอนเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อ หจก.ไฮสโตร์

บัญชีเลขที่  295-3000-672 

สอบถามเพิ่มเติม 085-1385363

Line : penpan


สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bt

ธนาคารไทยธนาคาร

หจก.ไฮสโตร์

295-3-00067-2

( กระแสรายวัน )